Jestes tutaj: mkmsoft.pl » PCBIZNES

Współpracujemy z firmami: 


Streamsoft PCBIZNES

Oprogramowanie Aga, Ala, Ewa tworzy linię produktów Streamsof PCBIZNES, dedykowaną dla sektora małych i mikro firm oraz biur rachunkowych i kancelarii doradców podatkowych. Wspomagają wszystkie obszary działalności firmy, stanowiąc kompleksową i spójną ofertę, która spełnia oczekiwania Klientów zarówno pod względem funkcjonalności, jak i pełnej zgodności z aktualnym stanem prawnym. 

AGA - Kadry i Płace

Program kadrowy i płacowy Aga umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadr i płac oraz wydruk ponad 40 przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac. Program jest w pełni przystosowany do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych.
Z programu kadrowego Aga możliwe jest również wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR.

Pobierz 60-dniową wersję TRIAL programu AGA -  POBIERZALA - Mała Księgowość

Program księgowy Ala - z jego możliwości korzystają firmy, prowadzące księgowość samodzielnie rozliczające się za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów ( KPIR ) oraz biura rachunkowe, potrzebujące sprawnego i szybkiego narzędzia codziennej pracy.
Z programu księgowego Ala możliwe jest również wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: VAT-7(K), VAT-UE, PIT-28, PIT-36(L) oraz załączników: PIT-B, PIT-O, PIT-D, PIT-2K.

Pobierz 60-dniową wersję TRIAL programu ALA -  POBIERZ

WERSJA MINI

Program dla firmy jednoosobowej, prowadzącej podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów ( KPiR ) lub Ewidencję Przychodów, nie będącej płatnikiem VAT-u.

- Prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów, z możliwością wprowadzania zapisów w kilku miesiącach. Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów.
- Rozliczanie podatku dochodowego dla jednego właściciela, z możliwością wprowadzenia dowolnej ulgi zawartej w deklaracji PIT-5(L), PIT-5(k). Możliwość uwzględnienia udziałów w innych firmach. Wydruk deklaracji PIT-5(L), również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do deklaracji.
- Prowadzenie kartotek kontrahentów, urzędów skarbowych, zdarzeń gospodarczych, kont i innych.
- Przyjmowanie do księgi zapisów z programu fakturującego Ewa, kadrowo płacowego Aga i innych.
- Miesięczne zestawienie rozliczeń dla właściciela i firmy.
- Miesięczne zestawienie obrotów według rodzajów.
- Współpraca z programem Przelew.
- Zoptymalizowany interfejs użytkownika, umożliwiający szybkie wprowadzanie danych. Filtrowanie, szukanie. Definiowanie własnych wydruków.
- Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.
- Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.
- Archiwizacja wydrukowanych deklaracji podatkowych i innych wydruków.
- Możliwość zmiany szaty graficznej.

WERSJA MIDI

Program dla firmy jednoosobowej, prowadzącej podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów ( KPiR ) lub Ewidencję Przychodów, będącej płatnikiem VAT-u.

W wersji MIDI dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI oraz opcje dodatkowe:

- Prowadzenie rejestru VAT z możliwością automatycznego wprowadzania zapisów do księgi.
- Generowanie rejestru VAT przy dodawaniu zapisu do księgi/ewidencji. Kojarzenie zapisu rejestru VAT z zapisem w książce/ewidencji.
- Rozliczenie firmy i podatku VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7,VAT-7K również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do deklaracji.
- Przyjmowanie do rejestrów VAT zapisów z programu fakturującego Ewa i innych.
- Możliwość rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE z załacznikami A i B.
- Możliwość rozliczania transakcji odwrotnie opodatkowanych.
- Możliwość wystawiania i drukowania faktur wewnętrznych.
- Możliwość wystawiania not korygujących.

WERSJA MAX

Program dla dwóch* firm wieloosobowych, prowadzących podatkowe Książki Przychodów i Rozchodów ( KPiR ) lub Ewidencję Przychodów, będących płatnikami VAT-u.

W wersji MAX dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI i MIDI oraz opcje dodatkowe:

- Prowadzenie kartotek właścicieli firm.
- Rozliczanie podatku dochodowego, również dla wielu właścicieli, z uwzględnieniem ich udziałów w innych firmach oraz dowolnej ulgi zawartej w deklaracji PIT-5(L). Wydruk deklaracji PIT-5(L), również na oryginalnym formularzu. Wydruk przelewu do PIT-5(L).
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych. Amortyzacja metodą liniową, degresywną oraz sezonową. Wydruk ewidencji, tabeli amortyzacyjnej, dowodów OT i LT.
- Pomocnicza ewidencja wyposażenia, z możliwością określenia osoby odpowiedzialnej.
- Rejestr ewidencji przebiegu pojazdów. Możliwość zdefiniowania stałych tras. Zestawienie miesięczne wyjazdów w rozbiciu na kierowców, automatyczne wprowadzenie do księgi.
- Pełna kontrola należności i zobowiązań.
- Wezwania do zapłaty.
- Prowadzenie kasy. Emisja dokumentów kasowych KP, KW z możliwością jednoczesnego rozliczania jednego lub wielu kredytów.
- Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych.
- Prowadzenie banku. Wprowadzanie wyciągów bankowych z możliwością jednoczesnego rozliczania jednego lub wielu kredytów.
- Rozliczanie podatku VAT metodą kwartalną oraz kasową. Wydruk deklaracji VAT-7K.
* Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych.

EWA - Fakturowanie i Magazyn

Ewa - program do fakturowania i program magazynowy - znakomicie obsługuje i wspomaga sprzedaż w firmie, realizuje kompleksowo gospodarkę magazynową. Wystawia wszystkie niezbędne faktury i dokumenty magazynowe, jest ergonomiczny i intuicyjny w obsłudze

Pobierz 60-dniową wersję TRIAL programu EWA -  POBIERZ

WERSJA MINI

Idealna dla małych firm fakturujących, nie prowadzących magazynu.

Program Ewa - program do fakturowania umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości sprzedaży. Program Ewa pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy przy fakturowaniu.

- Wystawianie dokumentów sprzedaży: Faktura, Rachunek, Faktura handlowa, Faktura do pojedynczego dokumentu WZ, Paragon, Korekty ilościowo-wartościowe, Wydanie na zewnątrz (WZ).
- Możliwość wystawiania na dokumentach pozycji spoza kartoteki towarowej np. usługa lub transport.
- Prowadzenie kartoteki kontrahentów z możliwością wprowadzenia umowy określającej procent bonifikaty, termin płatności i limit kredytu oraz zdefiniowania indywidualnego cennika.
- Graficzna analiza obrotów w zadanym okresie dla: kontrahenta, towaru, wyróżnika.
- Wydruk przelewu i dowodu wpłaty.
- Prowadzenie kartoteki towarowej z możliwością wprowadzenia pięciu cen sprzedaży dla każdego towaru oraz trzech cech charakteryzujących towar (np. waga, objętość).
- Zestawienie sprzedaży: towarów, według wyróżników, według dokumentów, dla kontrahenta, WZ bez FA, towarów na WZ, ranking odbiorców.
- Rejestr VAT sprzedaży, kwartalne rozliczanie podatku VAT.
- Przesyłanie wystawionych dokumentów do programu księgowego Ala.
- Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych (typ klawiaturowy).
- Możliwość wystawiania dokumentów dla wielu podmiotów gospodarczych.
- Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.
- Adresowanie kopert.
- Możliwość wystawiania dokumentów z kilku stanowisk jednocześnie (opcja dostępna za dopłatą).
- Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.
- Automatyczne sprawdzanie dostępności nowej wersji.
- Możliwość emisji wydruków w postaci załącznika do e-maila.
- Możliwość zmiany szaty graficznej.

WERSJA MIDI

Idealna dla małej firmy prowadzącej sprzedaż i magazyn.

Pogram Ewa ( program do faktur i program magazynowy ) wspomaga sprzedaż i zarządzanie stanami magazynowymi. Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty sprzedaży, zakupu i magazynowe. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości zakupów i sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. Program Ewa (program magazynowy plus fakturowanie) pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię co powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy.

W wersji MIDI dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI oraz opcje dodatkowe:

- Wystawianie dokumentów sprzedaży: Faktury eksportowe, walutowe, dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,faktury wewnętrzne, faktury zbiorcze dla wielu dokumentów WZ, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża.
- Automatyczna emisja dokumentów według wzorców, np. comiesięczne wystawianie faktur za stałe usługi serwisowe.
- Wystawianie dokumentów zakupu: faktury, faktury VAT RR, korekty ilościowo-wartościowe, Przyjęcie z zewnątrz (PZ), faktury zbiorcze dla wielu dokumentów PZ.
- Wystawianie dokumentów wewnętrznych: Przesunięcie magazynowe, Rozchód wewnętrzny.
- Zestawienia zakupów: towarów, według wyróżników, dokumentów, kontrahenta, dokumentów PZ bez FA.
- Rejestry VAT: sprzedaży, zakupów, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego.
- Aktualny ilościowy stan magazynowy.
- Naliczanie stanów magazynowych na dany dzień, w oparciu o ostatnią zamkniętą inwentaryzację i obroty w zadanym okresie.
- Wprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji w cenie zakupu i w cenie sprzedaży.
- Obsługa drukarek fiskalnych POSNET i ELZAB.
- Drukowanie przelewów bankowych z możliwością rejestracji i wydruku zbiorowego.
- Ranking dostawców i odbiorców.
- Obsługa kodów PKOB.

WERSJA MAX

Idealna dla małej firmy prowadzącej magazyn i sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Program Ewa ( program do faktur i program magazynowy ) wspomaga sprzedaż i zarządzanie stanami magazynowymi. Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty sprzedaży, zakupu i dokumenty magazynowe. Umożliwia pełną kontrolę należności i zobowiązań, kasy oraz banku. Posiada raporty i zestawienia umożliwiające analizę struktury oraz wartości zakupów i sprzedaży. Obsługuje drukarki fiskalne. Program Ewa (program magazynowy plus fakturowanie) pracuje w środowisku Windows XP/Vista/7. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na intuicyjność, logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy przy fakturowaniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej.

W wersji MAX programu dostępne są wszystkie opcje z wersji MINI i MIDI oraz opcje dodatkowe:

- Prowadzenie kartoteki kontrahentów z możliwością wprowadzenia terminu płatności i limitu kredytu.
- Prowadzenie kasy oraz emisja dokumentów kasowych KP, KW z możliwością jednoczesnego rozliczania kredytów.
- Zamykanie okresów i wydruk raportów kasowych.
- Prowadzenie banku oraz wprowadzanie wyciągów bankowych z możliwością jednoczesnego rozliczania kredytów.
- Pełna kontrola należności i zobowiązań.
- Syntetyczne i analityczne wydruki zobowiązań i należności.
- Wezwania do zapłaty.
- Generowanie not odsetkowych.
- Zestawienie spłat kredytów od kontrahenta.
- Metoda kasowa rozliczania podatku VAT.


CENNIK


    w budowie


            
    

            
    

powrót

Copyright by MKMSOFT  Wszystkie prawa zastrzeżone